Groinvest - Twój Partner w Transakcjach

Nasze wartości

Jesteśmy zespołem zajmującym się doradzaniem i pomaganiem właścicielom spółek od blisko 20 lat.

To co cenimy najbardziej, to szczerość i zaufanie.

Jesteśmy po to, aby sprawy związane ze sprzedażą lub kupnem spółki nie odciągały przedsiębiorców od ich codziennego biznesu.

Nasze cechy to rzetelność i profesjonalizm.

Szukamy rozwiązań najkorzystniejszych dla naszego Klienta oraz drugiej strony transakcji, bo tylko to gwarantuje jej realizację. Nie interesują nas krótkowzroczne rozwiązania, bo niosą za sobą niepotrzebne ryzyko dla naszego Klienta.

Przygotowujemy wyceny biznesu oraz wszystkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia transakcji. Pomagamy również w analizie dokumentów ofertowych tak, aby uniknąć różnych pułapek w umowach transakcyjnych.

Nastawieni jesteśmy na długofalową współpracę z naszymi klientami.

Nasze usługi

1. Sprzedaż spółki

Pomagamy przedsiębiorcom korzystnie sprzedać spółkę lub jej część, dbająć przy tym o ich komfort i bezpieczeństwo.

Towarzyszymy naszym Klientom w całym procesie sprzedaży, aby uzyskać dla nich najkorzystniejsze warunki sprzedaży.

W ramach współpracy przy sprzedaży spółki oferujemy:

2. Kupno spółki

Prowadzimy dla naszego Klienta cały proces zakupu spółki, cały czas słuchając jego uwag i propozycji w zakresie jego celu inwestycyjnego.

Dbamy o bezpieczeństwo transakcji i pomagamy ograniczyć wszystkie ryzyka wskazując i ostrzegając przed nimi.

W ramach współpracy przy zakupie spółki oferujemy:

3. Pozyskanie kapitału dla spółki

Naszym celem jest znalezienie najkorzystniejszej oferty udostępnienia kapitału spółce na jej rozwój.

Łączymy spółki z inwestorami zarówno branżowymi, jak i finansowymi. Nasz cel, to zadwowolone obie strony inwestycji.

W ramach współpracy przy pozyskaniu kapitału dla spółki oferujemy:

4. Wycena biznesu

Pomagamy ocenić prwadziwą, rynkową wartość posiadanego przez naszego Klienta biznesu.

Służymy wsparciem przy wszystkich negocjacjach dotyczących wyceny biznesu naszego Klienta.

W ramach współpracy przy wycenie spółki oferujemy:

Doświadczenie

NASZE ZREALIZOWANE PROJEKTY

Opracowanie strategii, wycena i doradztwo przy przejęciu trzech podmiotów z branży dystrybucji żywności

Wielkość inwestycji
12 mln PLN

I kwartał 2020r.

Opracowanie strategii rozwoju biznesu wraz z wyceną DCF oraz pozyskanie kapitału na rozwój

Wielkość inwestycji
objęta tajemnicą

IV kwartał 2019r.

Opracowanie startegii rozwoju biznesu wraz z wyceną DCF oraz pozyskanie partnera finansowego

Wielkość inwestycji
16 mln PLN

I kwartał 2019r.

Opracowanie strategii oraz doradztwo w procesie wprowadzenia spółki na giełdę NewConnect 

I kwartał 2019r.

Pozyskanie partnera finansowego

 

Wielkość kapitału inwestycyjnego
objęta tajemnicą

III kwartał 2018r.

Wycena i opracowanie strategii konsolidacji podmiotów z branży pralni usługowych dla inwestora prywatnego

Wartość transakcji
objęta tajemnicą

I kwartał 2018r.

Doradzywo przy emisja obligacji korporacyjnych oraz
uplasowanie emisji

Wielkość emisji
400 tys. PLN

IV kwartał 2017r.

Opracowanie strategii rozwoju biznesu wraz z wyceną oraz pozyskanie inwestora

Wielkość kapitału inwestycyjnego
objęta tajemnicą

II kwartał 2017r.

Doradzywo przy emisja obligacji korporacyjnych oraz
uplasowanie emisji

Wielkość emisji
300 tys. PLN

II kwartał 2017r.

Wycena oraz opracowanie strategii konsolidacji producentów gier komputerowych

Wielkość inwestycji
16 mln PLN

I kwartał 2017r.

Wycena spółki oraz opracowanie strategii sprzedaży udziałów


 

Wartość objęta tajemnicą
 

IV kwartał 2016r.

Doradzywo przy emisja obligacji korporacyjnych oraz
uplasowanie emisji

Wielkość emisji
400 tys. PLN

IV kwartał 2016r.

Opracowanie strategii rozwoju ośrodka rehabilitacyjno-treningowego konia sportowego

Wielkość inwestycji
objęta tajemnicą

II kwartał 2016r.

Analiza opłacalności inwestycji w nieruchomości zabytkowe

Wielkość kapitału inwestycyjnego
120 mln PLN

I kwartał 2016r.

Wycena spółki oraz doradztwo transakcyjne przy zakupie udziałów


 

Wielkość inwestycji
objęta tajemnicą

III kwartał 2015r.

Opracowanie strategii rozwoju oraz pozyskanie kapitału dłużnego


 

Wielkość kapitału
1,5 mln PLN

II kwartał 2015r.

Pozyskanie kapitału dłużnego 

Wielkość kapitału
600 tys. PLN

I kwartał 2015r.

Doradzywo przy emisja obligacji korporacyjnych oraz
uplasowanie emisji

Wielkość emisji
700 tys. PLN

IV kwartał 2014r.

Opracowanie strategii oraz doradztwo transakcyjne przy przejęciu spółki - MBO


 

Wartość transakcji
15 mln PLN

I kwartał 2014r.

Doradztwo transakcyjne dla inwestora prywatnego w procesie konsolidacji aptek

Wartość transakcji
35 mln PLN

III kwartał 2013r.

Wycena oraz analiza opłacalności przejęcia czterech ośrodków rehabilitacyjnych

Wielkość kapiału inwestycyjnego
80 mnl PLN

II kwartał 2013r.

Doradztwo w zakresie pozyskania inwestora oraz przy emisji obligacji


 

Wielkość transakcji
objęta tajemnicą

I kwartał 2013r.

Doradztwo dla gropy menedżerów przy przejęciu spółki wraz z pozyskaniem partnera finansowego

Wielkość transakcji
5 mln PLN

IV kwartał 2012r.

Doradztwo dla gropy menedżerów przy przejęciu spółki wraz z pozyskaniem partnera finansowego

Wielkość transakcji
19,5 mln PLN

II kwartał 2012r.

 

Uczestniczyliśmy również w pracach nad budowaniem strategii rozwoju oraz doradztwie transakcyjnym między innymi dla:

Aktualne projekty

Projekty, nad którymi aktualnie pracujemy:

Projekt nr 1 - pozyskanie partnera finansowego

Spółka z unikalnym produktem o skali globalnej. Produkt opatentowany w największych krajach UE oraz w USA i Chinach. Produkt nagradzany na wielu międzynarodowych targach i konkursach. Poszukiwany kapitał wynosi 47 mln zł i przeznaczony ma być na automatyzację produkcji i zwiększenie sprzedaży. Spółka obecnie produkuje i sprzedaje na świecie blisko 100% swojej mocy produkcyjnej. IRR projektu w okresie 5 lat wynosi ponad 24%.

Projekt nr 2 - sprzedaż biznesu

Sprzedaż biznesu związanego z dostarczaniem posiłków tzw. diety pudełkowe. Firma dostarcza całodzienne posiłki do ponad 1100 klientów w całej Polsce. W swojej ofercie posiada 15 różnych rodzajów diet. Rentowność biznesu ponad 20%, a wzrost biznesu r/r ponad 100%. Właściciel zainteresowany jest sprzedażą biznesu, ale gotów jest poprowadzić go dla kupującego przez kolejne 2 lata i otrzymać umówioną premię za wzrost wartości w tym okresie. Kwota sprzedaży ok. 20 mln zł.

Projekt nr 3 - pozyskanie partnera biznesowego

Pozyskanie partnera finansowego dla spółki realizującej zakup i import do Polski ciężkich maszyn rolniczych po bardzo okazyjnych cenach. Poszukiwany kapitał pomiędzy 10 - 20 mln zł. Kapitał w całości przeznaczony na finansowanie podpisanych kontraktów i może być uruchamiany w momencie podpisywania kolejnych kontraktów. Spółka posiada więcej zamówień niż jest w stanie obsłużyć własnym kapitałem obrotowym. Spółka działa na rynku od 2015 roku.

Projekt nr 4 - zakup przedsiębiorstw rehabilitacyjnych w całej Polsce

Dla naszego klienta poszukujemy do przejęcia w całej Polsce, przedsiębiorstw świadczących usługi rehabilitacyjne w oparciu o kontrakty z NFZ. Interesują nas przedsiębiorstwa z każdą wielkością podpisanego kontraktu. Dane informacyjne i kontakt zwrotny prosimy przesyłać na adres email. biuro@groinvest.pl

Jeśli jesteś zainteresowany którymś z naszych projektów, skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o nim.

Kontakt

Groinvest sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11 lok. F8

80-755 Gdańsk

email: biuro@groinvest.pl


Groinvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408459, NIP: 9571063725, REGON: 221600619, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 złotych (w pełni opłacony).